Dịch vụ kê khai thuế

Tư vấn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính, quy trình thầm định dự án đầu tư, các bước thực hiện phương án kinh doanh, phân định lỗ lãi và các phương án thu hồi vốn, tăng cường hiệu quả nguồn vốn. Đó là nội dung dịch vụ HSLAWS cung cấp theo gói dịch vụ này.

Xem chi tiết
CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Xem chi tiết
THỦ TỤC XÓA NỢ THUẾ NHẬP KHẨU

Theo Thông tư số 77/2008/TT – BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, một số khỏan nợ thuế đối với hàng hóa XNK được xem xét xóa nợ.

Xem chi tiết
TƯ VẤN THUẾ TNCN

Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2007, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 thay thế cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001.

Xem chi tiết